Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_UPDATE

Uaktualniania dane o źródle powiadomień.
Składnia
wParam
Wskaźnik do wypełnionej struktury TPluginNewsData.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca 0 w przypadku pomyślnej aktualizacji. Zwraca -1, gdy wystąpi błąd.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:06