Funkcja AQQ_SYSTEM_ONCONNECT_SILENCE

Służy do informowania AQQ, że wtyczka sieciowa dopiero co się połączyła i komunikator nie powinien przez kolejne 10 sekund pokazywać powiadomień o zmianie stanu kontaktów (żeby nie zasypać użytkownika powiadomieniami po połączeniu).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca zawsze 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:06