Funkcja AQQ_SYSTEM_PLAYSOUND

Służy do odgrywania wybranego dźwięku.
Składnia
wParam
Zawiera stałą dźwięku która może przyjmować następujące wartości:
SOUND_FIRSTIN = 0
Dźwięk pierwszej przychodzącej wiadomości.
SOUND_IN = 1
Dźwięk przychodzącej wiadomości.
SOUND_OUT = 2
Dźwięk wychodzącej wiadomości.
SOUND_STATUS = 3
Dźwięk zmiany stanu.
SOUND_TRANSFER = 4
Dźwięk nowego transferu.
SOUND_ENDTRANSFER = 5
Dźwięk zakończonego transferu.
SOUND_LOCK = 6
Dźwięk zabezpieczenia AQQ.
SOUND_HELP = 7
Dźwięk pomocy.
SOUND_CLOSEHELP = 8
Dźwięk zamknięcia pomocy.
SOUND_CHATIN = 9
Dźwięk przychodzącej wiadomości na czacie.
SOUND_CHATOUT = 10
Dźwięk wychodzącej wiadomości na czacie.
SOUND_ATTENTION = 11
Dźwięk proszenia o uwagę.
SOUND_CALLIN = 12
Dźwięk przychodzącej rozmowy głosowej.
SOUND_CALLEND = 13
Dźwięk zakończonej rozmowy głosowej.
SOUND_INFOBOX = 14
Dźwięk funkcji „Daj mi znać”.
SOUND_POINTS = 15
Dźwięk awansu na wyższy poziom.
SOUND_AUTH = 16
Dźwięk autoryzacji.
SOUND_NEWS = 17
Dźwięk powiadomienia.
lParam
Podajemy wartość 0 jeżeli odegranie dźwięku ma być zależne od ustawień. Podajemy wartość 1 jeżeli chcemy wymusić odegranie dźwięku.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:06