Funkcja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_ACTIVE

Służy do włączania/wyłączania danej wtyczki jak i również sprawdzania jej obecnego stanu.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0 jeżeli chcemy wyłączyć wybraną wtyczkę. Podajemy wartość 1 jeżeli chcemy włączyć wybraną wtyczkę. Podajemy wartość 2 jeżeli chcemy sprawdzić stan wybranej wtyczki.
lParam
Zawiera wskaźnik na ścieżkę wtyczki którą chcemy wyłączyć/włączyć lub sprawdzić jej stan.
Zwrot
Przy włączaniu wtyczki funkcja zwraca uchwyt do niej. Przy wyłączaniu wtyczki funkcja zawsze zwraca wartość 0. Przy sprawdzaniu stanu wtyczki zwracana jest wartość 1 jeżeli wtyczka jest wyłączona, zaś gdy wtyczka jest włączona zwracana jest wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:14