Funkcja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_EXCLUDE

Służy do dodawania wtyczki do listy wykluczonych z ładowania.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0 jeżeli chcemy dodać wybraną wtyczkę do listę wykluczonych. Podajemy wartość 1 jeżeli usunąć wtyczkę z listy wykluczonych. Podajemy wartość 2 jeżeli chcemy sprawdzić czy wtyczka znajduje się na liście wykluczonych.
lParam
Zawiera wskaźnik na ścieżkę wtyczki którą chcemy dodać/usunąć z listy wykluczonych.
Zwrot
Domyślnie zwracana jest wartość 0. W przypadku sprawdzania czy wtyczka znajduje się na liście wykluczonych zostanie zwrócona wartość 1 jeżeli wtyczka znajduje się na tej liście.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:15