Funkcja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_REFRESHLIST

Służy do odświeżania listy wtyczek w ustawieniach AQQ.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0 jeżeli chcemy odświeżyć wszystkie wtyczki znajdujące się na liście. Podając konkretną ścieżkę do wtyczki spowoduje odświeżenie jednej konkretnej wtyczki.
lParam
Domyślnie podajemy wartość 0. Jeżeli z jakiś powodów chcemy odświeżyć listę wtyczek biorąc pod uwagę te nieznajdujące się na niej np. dodane ręcznie już po załadowaniu komunikatora, podajemy wartość 1.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:16