Funkcja AQQ_SYSTEM_REMOVEAGENT

Służy do usuwania wcześniej dodanego agenta z interfejsu.
Składnia
wParam
Wskaźnik na identyfikator agenta wskazanego do usunięcia.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wartość 1 jeżeli serwis został odnaleziony i usunięty z interfejsu komunikatora. Zwraca wartość 0 jeżeli wystąpił błąd.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:15