Funkcja AQQ_SYSTEM_REMOVESMSGATE

Służy do usuwania bramki SMS z interfejsu komunikatora.
Składnia
wParam
Powinno zawierać ID bramki którą usuwamy. ID otrzymujemy przy dodawaniu bramki SMS przez funkcję AQQ_SYSTEM_ADDSMSGATE.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zwraca wartość 1, jeżeli bramka została odnaleziona i usunięta z interfejsu. Zwraca wartość 0 jeżeli wystąpił błąd.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 16:16