Funkcja AQQ_SYSTEM_RUNACTION

Służy do wywoływania wewnętrznych akcji znajdujących się w komunikatorze AQQ.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na nazwę akcji do uruchomienia w komunikatorze AQQ.
Lista dostępnych akcji
AQQ_ACTION_ONLINE = L"aOnline"
Zmienia stan głównego konta Jabber na połączony.
AQQ_ACTION_OFFLINE = L"aOffline"
Zmienia stan głównego konta Jabber na rozłączony.
AQQ_ACTION_AWAY = L"aAway"
Zmienia stan głównego konta Jabber na oddalony.
AQQ_ACTION_XA = L"aXA"
Zmienia stan głównego konta Jabber na nieobecny.
AQQ_ACTION_DND = L"aDND"
Zmienia stan głównego konta Jabber na nie przeszkadzać.
AQQ_ACTION_INVISIBLE = L"aInvisible"
Zmienia stan głównego konta Jabber na niewidoczny.
AQQ_ACTION_CHAT = L"aChat"
Zmienia stan głównego konta Jabber na wolny.
AQQ_ACTION_NOTE = L"aNote"
Otwiera okno ustawiania opisu.
AQQ_ACTION_ABOUT = L"aAbout"
Otwiera okno z informacjami AQQ.
AQQ_ACTION_ADD = L"aAdd"
Otwiera okno dodawania kontaktu.
AQQ_ACTION_ADDGROUP = L"aAddGroup"
Otwiera okno dodawania nowej grupy.
AQQ_ACTION_ADDONS = L"aAddons"
Otwiera okno z dodatkami do komunikatora.
AQQ_ACTION_AUTH = L"aAuth"
Wysyła pakiet autoryzacyjny do zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_AUTHAGAIN = L"aAuthAgain"
Wysyła ponownie zapytanie o autoryzację do zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_AUTHDEL = L"aAuthDel"
Wysyła pakiet cofający autoryzację zaznaczonemu kontaktowi na liście.
AQQ_ACTION_AVATARDELETE = L"aAvatarDelete"
Usuwa awatar zaznaczonemu kontaktowi na liście.
AQQ_ACTION_AVATAROPEN = L"aAvatarOpen"
Otwiera okno wyboru awatara z pliku, wybrany awatar zostaje przypisany do kontaktu zaznaczonego na liście.
AQQ_ACTION_BACK = L"aBack"
Powraca do zakładki listy kontaktów w głównym oknie komunikatora.
AQQ_ACTION_BAN = L"aBan"
Blokuje zaznaczony kontakt na liście.
AQQ_ACTION_BLOCKLIST = L"aBlockList"
Otwiera okno z listą zablokowanych kontaktów.
AQQ_ACTION_CHANGEGROUPNAME = L"aChangeGroupName"
Zmienia nazwę grupy (niestety losuje sobie grupę czyli akcja bezużyteczna).
AQQ_ACTION_CHANGENAME = L"aChangeName"
Otwiera okno zmiany nazwy (pseudonimu) zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_CHECKFORUPDATES = L"aCheckForUpdates"
Otwiera okno aktualizatora i szuka dostępnych aktualizacji.
AQQ_ACTION_CONSOLE = L"aConsole"
Otwiera okno konsoli XML.
AQQ_ACTION_COPYUID = L"aCopyUID"
Kopiuje do schowka identyfikator aktualnie zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_COPYSTATUS = L"aCopyStatus"
Kopiuje do schowka opis aktualnie zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_DELETE = L"aDelete"
Usuwa aktualnie zaznaczony kontakt na liście.
AQQ_ACTION_DESELECT = L"aDeSelect"
Odznacza aktualnie zaznaczony kontakt na liście.
AQQ_ACTION_EXIT = L"aExit"
Wyłącza komunikator.
AQQ_ACTION_FASTFIND = L"aFastFind"
Otwiera okno wyszukiwarki kontaktów na liście.
AQQ_ACTION_FASTFINDCLOSE = L"aCloseFastFind"
Zamyka okno wyszukiwarki kontaktów na liście.
AQQ_ACTION_FORUM = L"aForum"
Otwiera stronę WWW oficjalnego forum AQQ.
AQQ_ACTION_GROUPDELETE = L"aDeleteGroup"
Usuwa grupę razem z kontaktami w niej przypisanymi (niestety losuje sobie grupę czyli akcja bezużyteczna).
AQQ_ACTION_GROUPSMANAGE = L"aManageGroups"
Otwiera okno wizytówki zaznaczonego kontaktu na karcie zarządzania grupami.
AQQ_ACTION_HISTORY = L"aHistory"
Otwiera okno historię z aktualnie zaznaczonym kontaktem.
AQQ_ACTION_HISTORYFOR = L"aHistoryFor"
Otwiera okno historię z aktualnie zaznaczonym kontaktem.
AQQ_ACTION_HOMEPAGE = L"aHomePage"
Otwiera oficjalną stronę WWW komunikatora AQQ.
AQQ_ACTION_IMPORT = L"aImport"
Otwiera okno importu/eksportu kontaktów.
AQQ_ACTION_LASTACTIVITY = L"aLastActivity"
Sprawdza ostatnią aktywność zaznaczonego aktualnie kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_LOGOUT = L"aLogout"
Wyloguje z aktualnie używanego profilu AQQ.
AQQ_ACTION_MACRO_AWAY = L"aMacroAway"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na oddalone.
AQQ_ACTION_MACRO_CHAT = L"aMacroChat"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na wolne.
AQQ_ACTION_MACRO_DND = L"aMacroDND"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na nie przeszkadzać.
AQQ_ACTION_MACRO_INVISIBLE = L"aMacroInvisible"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na niewidoczne.
AQQ_ACTION_MACRO_OFFLINE = L"aMacroOffline"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na rozłączone.
AQQ_ACTION_MACRO_ONLINE = L"aMacroOnline"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na połączone.
AQQ_ACTION_MACRO_XA = L"aMacroXA"
Ustawia stan wszystkich dostępnych sieci na nieobecne.
AQQ_ACTION_MESSAGE = L"aMessage"
Otwiera okno rozmowy z aktualnie zaznaczonym na liście kontaktem.
AQQ_ACTION_MESSAGETOGROUP = L"aMessageToGroup"
Otwiera okno wysyłania wiadomości do danej grupy.
AQQ_ACTION_PLUGINSSETTINGS = L"aPluginsSettings"
Otwiera okno ustawień AQQ na zakładce Wtyczki.
AQQ_ACTION_PROFILE = L"aProfile"
Otwiera wizytówkę głównego konta Jabber.
AQQ_ACTION_REFRESH = L"aRefresh"
Odświeża listę kontaktów.
AQQ_ACTION_ROLLGROUPS = L"aRollGroups"
Zwija/rozwija wszystkie grupy.
AQQ_ACTION_SEARCH = L"aSearch"
Otwiera okno wyszukiwania kontaktów.
AQQ_ACTION_SECURE = L"aSecure"
Zabezpiecza AQQ.
AQQ_ACTION_SENDFILE = L"aSendFile"
Otwiera okno wysyłania pliki do aktualnie zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_SERVICEDISCO = L"aServiceDisco"
Otwiera okno przeglądarki usług.
AQQ_ACTION_SETTINGS = L"aSettings"
Otwiera okno ustawień AQQ.
AQQ_ACTION_SMSPURGE = L"aSMSPurge"
Usuwa całą historię wysłanych SMSów.
AQQ_ACTION_SOFTVERSION = L"aSoftVersion"
Sprawdza wersje używanego oprogramowania aktualnie zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_TRANSFERS = L"aTransfers"
Otwiera okno transferu plików.
AQQ_ACTION_TRANSPORTS = L"aTransports"
Otwiera okno transportów.
AQQ_ACTION_TUTORIAL = L"aTutorial"
Otwiera stronę WWW z przewodnikiem po AQQ.
AQQ_ACTION_URL_OPEN = L"aOpenURL"
Otwiera adres URL (pytanie tylko jaki? jest to losowe, całkowicie nie przydatne).
AQQ_ACTION_URL_COPY = L"aCopyURL"
Kopiuje adres URL (pytanie tylko jaki? jest to losowe, całkowicie nie przydatne).
AQQ_ACTION_VCARD = L"aVCard"
Otwiera wizytówkę aktualnie zaznaczonego kontaktu na liście.
AQQ_ACTION_VOICECALL = L"aVoiceCall"
Otwiera połączenie głosowe z aktualnie zaznaczonym kontaktem na liście.
AQQ_ACTION_WAPGADGETS = L"aWapGadgets"
Otwiera okno z bzdetnymi gadżetami Wapstera.
AQQ_ACTION_WAPSTER = L"aWapSter"
Otwiera okno z bzdetnymi gadżetami Wapstera.
AQQ_ACTION_JABBER = L"aJabber"
Przechodzi na zakładkę listy kontaktów w głównym oknie AQQ.
AQQ_ACTION_SMS = L"aSMS"
Przechodzi na zakładkę wysyłania SMSów w głównym oknie AQQ.
AQQ_ACTION_MULTICHAT = L"aMultiChat"
Przechodzi na zakładkę czatów w głównym oknie AQQ.
AQQ_ACTION_SORT = L"aSort"
Otwiera okno sortowania kontaktów na liście.
Zwrot
Zwraca wartość 1 jeżeli akcja została uruchomiona. Jeżeli akcja o podanej nazwie nie została odnaleziona wówczas zostanie zwrócona wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:47