Funkcja AQQ_SYSTEM_SENDHOOK

Służy do komunikowania się między wtyczkami za pomocą zdefiniowanej notyfikacji.
Składnia
wParam
Wskaźnik do wypełnionej struktury TPluginHook.
lParam
Nie używane; zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zależny od zewnętrznej wtyczki, domyślnie zwracana jest wartość 0.
Dodatkowe uwagi
Aby umożliwić naszej wtyczce komunikację z inną wystarczy założyć hook na wymyśloną przez nas notyfikację. Przykład:
Teraz wystarczy w podany niżej sposób wywołać funkcję AQQ_SYSTEM_SENDHOOK, by przekazać z innej wtyczki jakieś informacje:
W efekcie zostanie wywołany serwis OnNazwaNotyfikacji gdzie w WPARAM i LPARAM będziemy mieć odpowiednie dane przekazane z innej wtyczki.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:45