Funkcja AQQ_SYSTEM_SENDXML

Służy do wysyłania pakietów XML poprzez wskazane konto XMPP.
Składnia
wParam
Wskaźnik na pakiet XML do wysłania.
lParam
Numer ID konta przez które ma zostać wysłany pakiet XML.
Zwrot
Zwraca wartość 0 w przypadku pomyślnego wysłania pakietu XML. Jeżeli wskazane konto nie istnieje, zostanie zwrócona wartość 1. Jeżeli konto istnieje, ale pakiet XML nie został wysłany (konto w stanie rozłączonym), zostanie zwrócona wartość 2. W przypadku kiedy pakiet zostanie zablokowany otrzymamy wartość 3.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:45