Funkcja AQQ_SYSTEM_SETAGENT

Służy do edytowania lub dodawania nowego agenta serwera XMPP do interfejsu (lub jakiegokolwiek innego zgodnego ze standardami).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginAgent zawierającą informacje o serwisie dostępnym we wtyczce.
Zwrot
Zwraca wartość 0, jeżeli został dodany nowy serwis. Zwraca wartość 1, jeżeli serwis istniał i został zaktualizowany.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:48