Funkcja AQQ_SYSTEM_SETSHOWANDSTATUS

Służy do zmieniania opisu jak i stanu we wszystkich sieciach bądź tylko w sieciach niepochodzących z wtyczek (rekord Force w strukturze TPluginStateChange).
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginStateChange zawierającą informacje na temat nowego stany sieci.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:51