Funkcja AQQ_SYSTEM_SETUPDATELINK

Dodaje lub usuwa odnośniki URL, z których AQQ pobiera informacje na temat dostępnych aktualizacji.
Składnia
wParam
Podajemy wartość 0 jeżeli odnośnik URL ma zostać dodany. Jeżeli chcemy usunąć odnośnik podajemy wartość 1.
lParam
Zawiera wskaźnik na adres URL odnośnika z nowymi aktualizacjami. Odnośnikiem musi być plik XML albo plik PHP który zwraca i tak XML. Przykład prawidłowej struktury pliku XML znajduje się tutaj.
Zwrot
Zwraca wartość 0 jeżeli wskazany odnośnik URL został dodany. Zwraca wartość 1 jeżeli wskazany odnośnik URL został usunięty.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:46