Funkcja AQQ_SYSTEM_SKYPE_CONVSERSATION

Służy do informowania komunikatora o tym, że rozpoczęła się lub zakończyła rozmowa w ramach sieci Skype (audio bądź video). Funkcja jest wymagana do spełniania licencji używania SkypeKit (brak reklam).
Składnia
wParam
Jeżeli rozmowa się rozpoczęła podajemy wartość 1. Gdy rozmowa się zakończyła podajemy wartość 2.
lParam
Zawiera uchwyt do okna rozmowy.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:51