Funkcja AQQ_SYSTEM_THEME_APPLY

Służy do odświeżania załadowanej kompozycji wizualnej.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Podajemy wartość 0 jeżeli ma odbyć się szybkie odświeżanie. Podajemy wartość 1 aby wszystkie elementy kompozycji wizualnej się odświeżyły.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:51