Funkcja AQQ_SYSTEM_THEME_REFRESH

Służy do odświeżania listy kontaktów względem aktywnej kompozycji wizualnej.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:52