Funkcja AQQ_SYSTEM_THEME_SET

Służy do zmieniania aktywnej kompozycji wizualnej na wybraną przez wtyczkę. Uwaga! Funkcja nie aktywuje kompozycji! Należy dodatkowo posłużyć się funkcją AQQ_SYSTEM_THEME_APPLY.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na ścieżkę do nowej kompozycji wizualnej.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:48