Funkcja AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_ADDITEM

Służy do dodawania nowego pola do tooltipa kontaktu na liście kontaktów.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginToolTipItem zawierającą informacje na temat dodawanego elementu do ToolTip.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:52