Funkcja AQQ_SYSTEM_TRANSFER_STATUS_CHANGE

Służy do aktualizowania stanu transferu pliku.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na strukturę TPluginTransfer zawierającą informacje na temat transferu pliku.
Zwrot
Zawsze zwraca wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:53