Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ADD

Wysyłane gdy został dodany nowy kontakt do listy kontaktów użytkownika.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginAddUser zawierającą informacje dotyczące dodawanego kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wartość 1 jeżeli wtyczka dodała kontakt.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:54