Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ADDLINE

Wysyłane gdy do okna rozmowy ma zostać dodana nowa linia kodu HTML.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu z którą otwarta jest zakładka.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginMessage zawierającą informacje dotyczące wiadomości.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Zwracamy wartość 1 jeżeli blokujemy dodanie nowej linii do okna rozmowy. Zwracamy wartość 2 gdy zmodyfikowaliśmy parametr lParam.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 17:55