Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_ACTIVETAB

Informuje o aktualnie aktywnej zakładce w oknie rozmowy. Może również posłużyć jako notyfikacja o otwierania nowej zakładki – wówczas należy zbierać informacje na temat otwartych już zakładek i posiłkować się dodatkowo innymi notyfikacjami np. AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETAB.
Składnia
wParam
Zawiera uchwyt do okna skojarzony z kontaktem.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:20