Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHALLTABS

Informuje o otwartej zakładce w oknie rozmowy. Wymaga wcześniejszego użycia funkcji AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHALLTABS.
Składnia
wParam
Zawiera uchwyt do okna rozmowy z którym skojarzony jest kontakt.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:22