Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_FORMACTIVATE

Informuje o aktualnie aktywnym oknie jak i kontakcie z tym oknem powiązanym.
Składnia
wParam
Zawiera uchwyt do okna skojarzony z kontaktem.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:23