Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_SELECTED

Wysyłane gdy na liście kontaktów zostanie zaznaczony kontakt.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:24