Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION

Wysyłane przed zmianą etykiety zakładki w otwartym oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na nową etykietę zakładki.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 gdy nie ingerujemy w zdarzenie i pozwalamy na zmianę etykiety zakładki. Zwracając wartość -1 możemy zablokować zmianę etykiety zakładki. Zaleca się jednak zamiast blokowania zwracanie wskaźnika na prawidłową etykietę zakładki.
Dodatkowe uwagi
Zwrócenie pustego ciągu znaków spowoduje wyłączenie przycisku „X” na zakładce.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:24