Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE

Wysyłane przy zmianie ikony zakładki w otwartym oknie rozmowy.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na nowy indeks ikony.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 gdy nie ingerujemy w zdarzenie i pozwalamy na zmianę ikony zakładki. Można też zwrócić indeks nowej ikony zakładki.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:24