Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDYFILL

Wysyłane gdy tworzony jest wygląd kontaktu na liście kontaktów. Podana przez notyfikację treść HTML może zostać zmodyfikowana.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Wskaźnik na kod źródłowy HTML wyglądu kontaktu na liście kontaktów.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Zwracamy wartość 1 jeżeli zmodyfikowaliśmy zawartość lParam.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:20