Notyfikacja AQQ_CONTACTS_CHANGEGROUPNAME

Wysyłane gdy zostanie zmieniona nazwa jednej z grup na liście kontaktów. Wtyczka do której przynależy grupa powinna się dostosować do zmian.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginTwoFlagParams zawierającą odpowiednio następujące informacje w rekordach:
Param1
Wskaźnik na starą nazwę grupy.
Param2
Wskaźnik na nową nazwę grupy.
Flag1
ID konta związanego ze zmianą.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:24