Notyfikacja AQQ_CONTACTS_CHANGENAME

Wysyłane gdy zostanie zmieniony pseudonim kontaktu. Wtyczka do której przynależy kontakt powinna się dostosować do zmian.
Składnia
wParam
Wskaźnik na nowy pseudonim kontaktu.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:25