Notyfikacja AQQ_CONTACTS_DELETE

Wysyłane gdy użytkownik zainicjuje proces usuwania danego kontaktu z listy kontaktów.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące usuwanego kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wartość 1 jeżeli usunęliśmy dany kontakt. Zwracamy wartość 2 jeżeli chcemy zablokować usuwanie kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:25