Notyfikacja AQQ_CONTACTS_GETSEARCHXML

Wysyłane gdy, użytkownik wybrał wskazany serwis, w celu wyszukania kontaktów w danej sieci. Proszone jest wówczas o podanie przez wtyczkę sieciową opisu wyszukiwarki według standardu XEP-0055.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na identyfikator agenta.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wskaźnik na pakiet XML zawierający opis wyszukiwarki.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:26