Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_HDINDEX

Wysyłane gdy komunikator prosi o indeks ikony HD, która odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli znamy indeks ikony HD to zwracamy właśnie ten indeks.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:26