Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPE_PATH

Wysyłane gdy komunikator prosi o ścieżkę do pliku graficznego, który odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli znamy ścieżkę do pliku graficznego to zwracamy właśnie tę ścieżkę.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 18:26