Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ICONSHOWTYPEJID_INDEX

Wysyłane gdy komunikator prosi o indeks ikony, która odzwierciedla aktualny stan wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli znamy indeks ikony to zwracamy właśnie ten indeks.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:15