Notyfikacja AQQ_CONTACTS_LASTSEARCHID

Wysyłane przed rozpoczęciem wyszukiwania gdzie nadawane jest nowe ID.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Wskaźnik na nowe ID powiązanie z wyszukiwaniem.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:15