Notyfikacja AQQ_CONTACTS_OFFLINE

Wysyłane gdy komunikator prosi o przestawienie wskazanych kontaktów w tryb offline.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:16