Notyfikacja AQQ_CONTACTS_PRESENDMSG

Wysyłane przed rozpoczęciem procesu wysłania wiadomości tekstowej do wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu do którego ma zostać wysłana wiadomość.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginMessage zawierającą informacje dotyczące wiadomości jaka ma zostać wysłana.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Zwracamy wartość 1 jeżeli chcemy zablokować wysyłanie wiadomości. Zwracamy wartość 2 jeżeli zmodyfikowaliśmy strukturę TPluginMessage.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:16