Notyfikacja AQQ_CONTACTS_RECVMSG

Wysyłane gdy komunikator odbierze nową wiadomość tekstową.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu z którą otwarta jest zakładka.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginMessage zawierającą informacje dotyczące wiadomości.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Zwracamy wartość 1 jeżeli blokujemy wiadomość. Zwracamy wartość 2 gdy zmodyfikowaliśmy parametr lParam.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:16