Notyfikacja AQQ_CONTACTS_REPLYLIST

Wysyłane, gdy została wywołana enumeracja listy kontaktów, notyfikacja wywoływana jest raz dla każdego kontaktu dostępnego na liście. Gdy enumeracje dobiegnie końca zostanie wysłana notyfikacja AQQ_CONTACTS_REPLYLISTEND.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na ID wywołania.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:17