Notyfikacja AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY

Zwraca dane na temat wskazanego w funkcji AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY kontaktu.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu z którą otwarta jest zakładka.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:17