Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SENDFILE

Wysyłane gdy został rozpoczęty transfer pliku do wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginFileTransfer zawierającą informacje na temat przesyłanego pliku.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli jednak za transfer odpowiada nasza wtyczka wówczas zwracamy uchwyt do niej.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:18