Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SENDMSG

Wysyłane gdy użytkownik wyrazi chęć wysłania wiadomości tekstowej. Odpowiedzialna za to wtyczka powinna ją wysłać.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu z którą otwarta jest zakładka.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginMessage zawierającą informacje dotyczące wiadomości.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wartość 1 obsłużyliśmy notyfikację i wiadomość została wysłana.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:18