Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SENDPIC

Wysyłane gdy został rozpoczęty transfer grafiki do wskazanego kontaktu.
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginMsgPic zawierającą informacje na temat wysyłanego obrazka.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Zwracamy wartość -1 gdy chcemy zablokować transfer.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:18