Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SETHTMLSTATUS

Notyfikacja pozwala podmienić wygląd statusu wskazanego kontaktu na liście. Modyfikowana jest treść HTML, dlatego należy zachować szczególną ostrożność!
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Zawiera wskaźnik na sformatowaną treść HTML aktualnego opisu danego kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0, gdy nie ingerujemy w zdarzenie. Jeżeli chcemy zmienić treść opisu to zwracamy wskaźnik na nowy sformatowany opis.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:19