Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SETSEARCHXML

Wysyłane gdy, użytkownik wybrał kryteria wyszukiwania kontaktów w danym serwisie i kliknął przycisk „Szukaj”.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wypełniony według standardu XEP-0055 pakiet XML.
lParam
Wskaźnik na identyfikator agenta.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wartość 1 jeżeli nas dotyczy i obsługujemy notyfikację.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:19