Notyfikacja AQQ_CONTACTS_STATUSCAPTION

Wysyłane gdy komunikator prosi o podanie stanu kontaktu w formie tekstowej dla podanego kontaktu (np. „Rozłączony”).
Składnia
wParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
lParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
Zwrot
Domyślnie zwracamy wartość 0. Jeżeli chcemy obsłużyć zdarzenie wówczas zwracamy wskaźnik na stan kontaktu w formie tekstowej.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:19