Notyfikacja AQQ_CONTACTS_UPDATE

Informuje o aktualizacji kontaktu. Wtyczka może zmodyfikować niektóre pola struktury TPluginContact takie jak Nick, State czy Status.
Składnia
wParam
Wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą nowe informację dotyczące kontaktu.
lParam
Dodatkowa informacja o stanie kontaktu. Może przyjmować następujące wartości:
CONTACT_UPDATE_OFFLINE = -1
Kontakt zmienił stan na rozłączony.
CONTACT_UPDATE_NORMAL = 0
Kontakt należy zaktualizować w normalnym trybie.
CONTACT_UPDATE_NOOFFLINE = 1
Kontakt zmienił stan na inny niż rozłączony.
CONTACT_UPDATE_ONLINE = 2
Kontakt właśnie się połączył.
CONTACT_UPDATE_ONLYSTATUS = 3
Zaktualizować należy jedynie stan i status kontaktu.
Zwrot
Zawsze zwracamy wartość 0.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:20