Notyfikacja AQQ_CONTACTS_UPDATEGROUPS

Wysyłane gdy zostanie dokonana aktualizacja grup do których dany kontakt jest przypisany.
Składnia
wParam
Nie używane, zawsze wynosi 0.
lParam
Zawiera wskaźnik na wypełnioną strukturę TPluginContact zawierającą informacje dotyczące kontaktu.
Zwrot
Zwracamy wartość 0 jeżeli notyfikacja nas nie dotyczy. Zwracamy wartość 1 jeżeli wtyczka zmieniła przypisanie kontaktu do grup. Zwracamy wartość 2 jeżeli blokujemy zamianę.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 19:20